Reforma pravosuđa: Unapređenje kapaciteta organizacija civilnog društva da doprinesu integritetu pravosuđa

U saradnji sa Centrom za monitoring i istraživanje (CeMi), realizuje se projekat pod nazivom “Reforma pravosuđa: Unapređenje kapaciteta organizacija civilnog društva da doprinesu integritetu pravosuđa (Judicial reform: Upgrading CSO’s capacities to contribute to the integrity of judiciary)”. Opšti cilj projekta podrazumijeva doprinos postizanju višeg…

Edukacijom i dijalogom do EU

CRNA GORAMINISTARSTVO JAVNE UPRAVE Ovaj projekat ima za cilj da doprinese procesu evropskih integracija podizanjem stepena informisanosti, razumijevanja i znanja o evropskoj integraciji, budućem članstvu i funkcionisanju EU, jačanjem kapaciteta multiplikatora i povećanje kvaliteta medijskih tekstova o procesu integracije Crne Gore u…

Zajedno za održive rezultate u borbi protiv nasilja u porodici, dječjeg prosjačenja i prisilnih brakova

Projekat “Zajedno za održive rezultate u borbi protiv nasilja u porodici, dječjeg prosjačenja i prisilnih brakova“ ima za cilj da doprinese sprječavanju i suzbijanju nasilja u porodici, dječjeg prosjačenja i prisilnih brakova među RE populacijom, kroz jačanje multisektorske, koordinisane saradnje svih relevantnih institucija, organizacija…

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial