O nama

CEDEM je NVO osnovana kao neprofitna asocijacija građana sa ciljem da unaprijedi i proširi svijest o važnosti pravilne i uspješne tranzicije; da istražuje, analizira i prati proces tranzicije; da kroz svoje aktivnosti, koliko je to moguće, utiče na tranzicioni proces u Crnoj Gori i  doprinese jačanju civilnog društva i demokratizaciji u cjelini.

Sprovodeći istraživanja i analitičke projekte iz oblasti demokratske tranzicije i ljudskih prava u Crnoj Gori

Organizujući konferencije, okrugle stolove, sastanke, seminare, radionice i treninge sa ciljem ohrabrivanja procesa demokratske tranzicije

Utiče na zakonodavnu aktivnost svojim prijedlozima

Upoznaje javnost sa svojim aktivnostima i rezultatima preko svojih publikacija i medija

Sarađuje sa drugim NVO, sa srodnim poljem interesovanja, iz Crne Gore, regiona i inostranstva

Dostignuća

CEDEM je u istraživanju koje je sprovedeno u okviru Programa Think-tankovi i Civilno društvo (TTCSP) , Univerziteta Pensilvanija iz SAD-a, rangiran na 12. mjestu vodećih think-tank organizacija iz Centralne i Istočne Evrope.