Osnaživanje stručnih kapaciteta za borbu protiv diskriminacije osoba sa invaliditetom

Projekat “Osnaživanje stručnih kapaciteta za borbu protiv diskriminacije osoba sa invaliditetom” je ideja CEDEM-a i NVO “Ekvista – Centar za antidiskriminaciju”, nastala kao rezultat mapiranih problema, izazova i nedostataka u ovoj oblasti prilikom implementacije prethodnih projekata na polju zaštite od diskriminacije lica sa invaliditetom.

Cilj projekta je davanje doprinosa većem poštovanju prava osoba sa invaliditetom i podizanje svijesti stručne i laičke javnosti o važnosti zaštite od diskriminacije osoba sa invaliditetom.

Ovaj projekat je posebno usmjeren na: 1) Mlade kadrove u pravosuđu (stručne saradnike/ce sa posebnim akcentom na zaposlene u Osnovnom sudu, Višem sudu, Ustavnom sudu, Vrhovnom sudu, državnom tužilaštvu i advokatskim kancelarijama); 2) Aktere civilnog društva (zaposlene u organizacijama koje se bave vladavinom prava, zaštitom i promocijom prava osoba sa invaliditetom, EU integracijama (sa fokusom na monitoring implementacije mjerila za poglavlja 23. i 24.)); 3) Predstavnike/ce Sekretarijata za društvene i pravno-normativne djelatnosti lokalnih samouprava iz sjevernog dijela Crne Gore; 4) Inspektore/ke rada Uprave za inspekcijske poslove Crne Gore iz centralno-sjevernog dijela Crne Gore; 5) Savjetnike/ce za zapošljavanje u lokalnim jedinicama Zavoda za zapošljavanje iz centralno-sjevernog dijela Crne Gore; 6) Osobe sa invaliditetom iz Podgorice.

Projekat je podržan od strane Ministarstva za ljudska i manjinska prava, u trajanju od 12 mjeseci.

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial