preloader

Inicijativa za osnaživanje žena: edukacijom za rodnu ravnopravnost!

Projekat “Inicijativa za osnaživanje žena: edukacijom za rodnu ravnopravnost!” realizuje CEDEM u saradnji sa Crnogorskim ženskim lobijem i ima za cilj davanje doprinosa većem poštovanju prava žena i podizanje svijesti laičke i stručne javnosti o važnosti rodne ravnopravnosti.

Ovaj projekat je posebno usmjeren na: 1) aktere/ke civilnog društva (ženske nevladine organizacije, zaposlene u organizacijama koje se bave nasiljem nad ženama, organizacijama koje se bave romskom/egipćankom populacijom i osobama sa invaliditetom); 2) mlade kadrove državnih institucija (s posebnim akcentom na pravosudne organe, Upravu policije, Vojsku Crne Gore, Ministarstvo odbrane, članove Odbora za rodnu ravnopravnost i Odbora za bezbjednost Skupštine Crne Gore, Agenciju za nacionalnu bezbjednost); 3) mlade lidere/ke političkih partija u Crnoj Gori; 4) apsolvente/kinje socijalnog rada, prava i novinarstva; 5) predstavnike/ce medija; 6) predstavnike/ce lokalnih samouprava i lokalnih nevladinih organizacija iz Mojkovca, Kolašina i Bijelog Polja) 7) nezaposlene žene i žene iz teže zapošljivih kategorija iz Podgorice, Mojkovca, Kolašina i Bijelog Polja).

Projekat je podržan od strane Ministarstva za ljudska i manjinska prava, u trajanju od 10 mjeseci.