Podrška unapređenju efikasnosti i transparentnosti rada crngogorskog pravosuđa

Projekat “Podrška unapređenju efikasnosti i transparentnosti rada crnogorskog pravosuđa”  ima za cilj davanje doprinosa jačanju vladavine prava i sektora pravosuđa, u skladu sa zahtjevima za pristupanje Evropskoj uniji.

Ovaj projekat je posebno usmjeren na: 1) Mlade kadrove u pravosuđu (stručne saradnike/ce i sudije/sutkinje sa posebnim akcentom na zaposlene u Osnovnom sudu, Višem sudu, Ustavnom sudu, Vrhovnom sudu, državnom tužilaštvu i advokatskim kancelarijama); 2) Aktere civilnog društva zaposleni u organizacijama koje se bave jačanjem vladavine prava, sa fokusom na monitoring implementacije mjerila za poglavlja 23; 3) Urednike i novinare lokalnih medija i apslovente/kinje studijskog programa Novinarstvo; 4) Službenike/ce zadužene za odnose sa javnošću u Osnovnim sudovima u 4 opštine; 5) Predstavnike/ce Centra za posredovanje Crne Gore.

Projektne aktivnosti će se sprovesti u Podgorici, Bijelom Polju, Beranama, Kotoru i Budvi. 

Projekat se finansira iz sredstava Ministarstva pravde.

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial