Podrška razvoju crnogorskog sistema upravljanja azilom i ilegalnim migracijama

Projektat Podrška razvoju crnogorskog sistema upravljanja azilom i ilegalnim migracijama  podržan je od Ambasade SR Njemačke u Crnoj Gori. Projekat ima za cilj da doprinese zaštiti ljudskih prava tražilaca azila i migranata, ali i razvoju integracijskih politika Crne Gore i bržem ispunjavanju uslova za članstvo u Evropskoj uniji.

Namijenjen je predstavnicima državnih organa koji su zadužni za kreiranje i sprovođenje politika u oblasti azila i migracija; advokatima, medijima i nevladinim organizacijama. Projektne aktivnosti će obuhvatiti izradu policy izvještaja o usklađenosti domaćeg zakonodavstva i prakse sa međunarodnim standardima u ovoj oblasti; treninge na temu prakse Evropskog suda za ljudska prava u slučajevima azila i migracija, kao i treninge o primjeni Dablinske konvencije i upravljanju migracijama, istraživanje stavova opšte javnosti prema azilantima i migrantima, kao i pružanje primarne pravne pomoći ovim licima. Partner na projektu je Građanska alijansa.

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial