Jačanje dijaloga između pravosuđa i civilnog sektora o efikasnosti sudskih postupaka

Uz podršku Američke ambasade u Podgorici, Građanska Alijansa i CEDEM su započeli realizaciju projekta koji ima za cilj da pruži analizu određenih sudskih presuda u krivičnim predmetima, kako bi se identifikovali ključni faktori koji utiču na efikasnost i pravičnost suđenja u Crnoj Gori.

Projekat će obuhvatiti više sudove u Bijelom Polju i Podgorici, kao i Apelacioni sud Crne Gore. Aktivnosti projekta će obuhvatiti prikupljanje, analizu i prezentaciju dostupnih podataka o sudskoj praksi u krivičnim stvarima. Projekat predstavlja nastavak inicijativa koje GA i CEDEM realizuju sa ciljem da doprinesu daljoj reformi pravosuđa i ispunjavanju kriterijuma za punopravno članstvo Crne Gore u Evropskoj uniiji.   

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial