preloader

Istraživanja političkog javnog mnjenja

CEDEM) sprovodi redovno ispitivanje političkog javnog mnjenja u Crnoj Gori.  Glavni cilj istraživanja je identifikovanje stavova građana Crne Gore o pojedinim ključnim društveno-političkim pitanjima, uoči zakazanih parlamentarnih izbora, a poseban cilj je kontinurano praćenje trendova u dužem vremenskom periodu –…

Regionalni projekat “Zagovaranje za otvorenu vladu”

Regionalni projekat Zagovaranje za otvorenu vladu ima za cilj da podstakne razvoj koncepta otvorene vlade i osnaži kapacitete organizacija civilnog društva da utiču na uspostavljanju odgovorne i transparetne vlasti kroz proces praćenja izvršavanja obaveza koje su države dobrovoljno preuzele kroz inicijativu za partnerstvo otvorenih vlada.  Projekat je…

Škola: Rod i reforma sektora bezbjednosti

Škola: ROD i reforma sektora bezbjednosti u Crnoj Gori ima za cilj poboljšanje nivoa informisanosti i znanja mladih o položaju i učešću žena u sektoru bezbjednosti. Kroz pružanje teorijskog, ali i praktičnog znanja o reformi sektora bezbjednosti, rodnoj politici, kao i…