Bezbjednosna tranzicija na Zapadnom Balkanu – od konfiktne zone do bezbjednosne zajednice

Cilj ovog trogodišnjeg istraživačkog projekta je da ispita proces transformacije regiona Zapadnog Balkana iz konfliktne formacije ka bezbjednosnoj zajednici, sa naročitim fokusom na saradnju policijskih službi regiona. Istraživanje se najvećim dijelom zasnivalo na intervjuima sa zaposlenim u Upravi policije. Naročito…

Regionalni projekat “Zagovaranje za otvorenu vladu”

Regionalni projekat Zagovaranje za otvorenu vladu ima za cilj da podstakne razvoj koncepta otvorene vlade i osnaži kapacitete organizacija civilnog društva da utiču na uspostavljanju odgovorne i transparetne vlasti kroz proces praćenja izvršavanja obaveza koje su države dobrovoljno preuzele kroz inicijativu za partnerstvo otvorenih vlada.  Projekat je…

Monitoring regionalne saradnje na Zapadnom Balkanu

Istraživački projekat: „Monitoring regionalne saradnje na Zapadnom Balkanu“ realizuje se u saradnji sa Fondacijom Fridrih Ebert Stiftung u 7 zemalja Jugoistočne Evrope.   Ključni ciljevi studije jesu: –          procjena izgradnje i učinkovitosti nacionalnih kapaciteta za sprovođenje aktivnosti u oblasti regionalne saradnje;…

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial