Regionalni projekat: Korupcija u policiji

Finansijski podržan od strane: Centar za demokratsku kontrolu oružanih snaga (DCAF).Aktivnosti: tri istraživačke radionice i istraživački rad

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial