PODRŠKA RAZVOJU SISTEMA ALTERNATIVNIH SANKCIJA U CRNOJ GORI

Projekat ima za cilj da promoviše i podrži širu primjenu alternativnih sankcija i mjera restorativne pravde u Crnoj Gori, kroz podsticanje i osnaživanje organizacija civilnog društva da aktivnije učestvuju u unaprijeđenju zaštite ljudskih prava lica u krivično-pravnom sistemu. Kako bi se utvrdili i analizirali uslovi za primjenu alternativnih sankcija, sprovešće se dubinsko istraživanje i analiza stavova stručnjaka – stručnjakinja, korisnika i zainteresovanih strana o efektima primjene ovih sankcija na smanjenje kriminaliteta i recidiva, odnosno na smanjenje prevalence zatvorskog kažnjavanja. Istraživanje ima za cilj i ocjenu kvaliteta postojećeg sistema post-penalne zaštite, uz prethodnu analizu relevantnog pravnog i institucionalnog okvira u Crnoj Gori i analizu uporedne prakse. Projektom su obuhvaćene gotovo sve ciljne grupe prepoznate javnim konkursom i to pritvorena lica, zatvorenici i zatvorenice, zaposleni u Ministarstvu pravde, ljudskih i manjinskih prava – Direkciji za uslovnu slobodu, kao i zaposleni u Upravi za izvršenje krivičnih sankcija, drugim državnih organima lokalne samoupravde, te predstavnici/predstavnice civilnog sektora. Istraživačke metode će obuhvatiti desk istraživanje, analizu konteksta, pregled sudske prakse, intervjue, diskusije i prezentacije.

Glavne aktivnosti projekta obuhvataju pripremu sveobuhvatne metodologije istraživanja, preliminarno (desk top) istraživanje, intervjui I fokus grupe sa predstavnicima ključnih aktera, obradu i analizu podataka i izradu Izvještaja o procjeni stanja u navedenoj oblasti, sa preporukama.  Rezultati istaživanja će biti publikovani i predstavljeni na okruglom stolu koji će okupiti sve ključne aktere u sistemu i na kojem će se definisati predlozi za buduće pravce unaprijeđenja kvaliteta poštovanja temeljnih prava lica lišenih slobode u Crnoj Gori. Time će se pružiti značajna podrška Upravi za izvršenje krivičnih sankcija u daljem razvoju sistema alternativnih sankcija, te kreirati dobra osnova za unaprijedjenje javnih politika u ovoj oblasti i za dalje jačanje profesionalnih vještina zatvorskog osoblja, na temelju analize dosadašnjih efekata primjene alternativnih sankcija.

Ukupan budžet iznosi 8.457,50 eura, a projekat je podržan od strane Ministarstva pravde, ljudskih i manjinskih prava.

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial