preloader

POLITIČKA I GRAĐANSKA PARTICIPACIJA MLADIH

Projekat „Politička i građanska participacija mladih“ nastao je na osnovu jednog od šest ključnih prioriteta definisanih važećom Strategijom za mlade – mladi aktivni građani su uključeni, motivisani, proaktivni i učestvuju u procesima donošenja odluka, razvoju zajednice, kreiranju i implementaciji politike, kao i nastavku projekata posvećenih jačanju kompetencija mladih da učestvuju u procesu donošenja odluka.

Potreba za većim uključivanjem mladih u proces donošenja odluka neophodna je u cilju demokratizacije društva i podsticanja dijaloga sa predstavnicima institucija, posebno radi poboljšanja njihovog položaja i povećanja kvaliteta života. Identifikovani izazovi moraju se prenijeti u konkretne aktivnosti koje će u krajnjoj liniji rezultirati povećanjem broja mladih u procesu donošenja odluka, kroz povećanje informisanosti i vještina mladih. Štaviše, poslednjih godina, zbog zamora građana od istih političkih predstavnika, tradicionalne političke partije su počele da promovišu mlade političare u svojim redovima i programima. Oni se vrlo lako asimiliraju u date obrasce ponašanja bez težnje da donesu stvarne promjene i da zaštite interese mladih koje bi trebalo da predstavljaju. Mladi političari najčešće nisu proaktivni, niti unose novu energiju koja bi motivisala mlade da učestvuju u političkom životu naše zemlje jer isključivo slijede ideologiju stranke kojoj pripadaju i postaju poslušni da ostvare svoje lične ciljevima. Ulazak mladih političara u javni život praćen je gotovo istim gestovima i retorikom kao i iskusnije i starije kolege, dok u nekim slučajevima imamo retrogradnije stavove mladih političara, čemu crnogorska i regionalna javnost svjedoči u posljednje vrijeme.

Očigledno je da podmlađivanje političkih partija nije suštinske, već kozmetičke prirode i da su motivi za ulazak mladih u politiku vezani za njihove lične koristi, a ne za unapređenje javnih politika i racionalizaciju njihovog sprovođenja, odnosno dostizanje nivoa društvenog razvoja. za opšte dobro. Tome u prilog govore i podaci iz pomenutog istraživanja o političkoj i građanskoj participaciji mladih, koji pokazuju da su samo 9 od 144 amandmana podneli mladi političari ili odbornici mlađi od 30 godina, dok samo 10 opština ima preko 10 odsto mladih u svojim skupštinskim odborima.

To ukazuje na potrebu razvijanja kulture participacije, podsticanja aktivizma, unapređenja i jačanja njihovih kapaciteta za veće uključivanje u procese donošenja odluka, ne samo radi podizanja svesti o postojećim mehanizmima, već i njihovog korišćenja kroz unapređenje znanja i sticanje veština u ovoj oblasti. oblasti kroz rad sa najboljim stručnjacima u oblastima važnim za mlade.

Shodno tome, glavne aktivnosti projekta su usmjerene na održavanje jedinstvene Akademije za političku i građansku participaciju, sprovođenje analize o participaciju mladih nakon lokalnih izbora 2022. godine te organizovanja Regionalne konferencije o participaciju mladih u proces donošenja odluka.

Centar za demokratiju i ljudska prava sprovodi projekat  uz podršku i kroz partnerstvo fondacije Hanns Seidel. Ukupan budžet ovog projekta je 19.700,00 eura.