Uspješno završena škola “Rod i bezbjednost”

Uspješno završena škola “Rod i bezbjednost”

(Sa svečanog uručenja sertifikata polaznicima i polaznicama škole “Rod i bezbjednost”. Za više slika posjetiti našu Galeriju.)

Uspješno je završena škola „Rod i bezbjednost“ koju je Centar za demokratiju i ljudska prava (CEDEM) realizovao u partnerstvu sa Crnogorskim ženskim lobijem (CŽL), u okviru projekta „Inicijativa za osnaživanje žena: edukacijom za rodnu ravnopravnost“, a uz podršku Ministarstva za ljudska i manjinska prava.

Škola je realizovana u periodu od 16. septembra do 16. oktobra tekuće godine, sa ciljem davanja doprinosa većem poštovanju prava žena i podizanju svijesti o važnosti rodne ravnopravnosti, kroz upoznavanje polaznika/-ca, sa politikom rodne ravnopravnosti i značaju zastupljenosti žena na visokim i menadžerskim pozicijama, kao i jačanja stručnih kapaciteta za preduzimanje posebnih mjera za postizanje rodne ravnopravnosti, imajući u vidu da su je pohađali mladi profesionalci iz raznih oblasti.

Predavači/ce na školi su bili iz različitih oblasti, kako bi polaznicima/cama prenijeli svoja znanja i iskustva, počev od aktivistkinja civilnog sektora, koje se godinama bore za unaprjeđenje rodne ravnopravnosti, preko predstavnika/ca institucije Ombudsmana i sudova, do predstavnica  iz sektora bezbjednosti, medija i Skupštine, a sve u cilju sagledavanja ovog važnog pitanja iz različitih uglova i iz različitih pozicija. Ovom prilikom im se zahvaljujemo na veoma inspirativnim i korisnim predavanjima.

Polaznici/ce Škole su bili mladi profesionalci iz različitih oblasti, veoma zainteresovani za obrađivane teme, koji su  svojim aktivnim učešćem dali veliki doprinos ovoj Školi, na čemu im se još jednom zahvaljujemo.

Nakon završenih predavanja, kojih je bilo ukupno deset, polaznicama su uručeni Sertifikati za učešće u školi „Rod i bezbjednost“.

Koristimo ovu priliku da im čestitamo i poželimo puno uspjeha u daljem radu.

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial