CEDEM je u Nikšiću organizovao tribinu „Dijalog sa građanima: Razgovarajmo o činjenicama“

CEDEM je u Nikšiću organizovao tribinu „Dijalog sa građanima: Razgovarajmo o činjenicama“

(Detalj tokom druge panel diskusije na kojoj se diskutovalo o pregovaračkom poglavlju 26- Obrazovanje i kultura. Za više slika posjetiti našu Galeriju.)

Centar za demokratiju i ljudska prava (CEDEM) održao je drugu u nizu panel diskusija u opštini Nikšić u okviru projekta „Obrazovanje i dijalog do EU“, koji je finansijski podržalo Ministarstvo javne uprave Crne Gore.

Ovom panel diskusijom nastavljena je realizacija aktivnosti „Dijalog sa građanima: Razgovarajmo o činjenicama“, koja nastoji da doprinese procesu evropskih integracija kroz podizanje svijesti, razumijevanja i znanja o evropskim integracijama, budućem članstvu i funkcionisanju EU. Kako je predmetna aktivnost realizovana u Nikšiću, a uzimajući u obzir brojne obrazovne institucije i ustanove koje se nalaze u ovoj opštini, panel je razmatrao pregovaračko poglavlje 26 – Obrazovanje i kultura. Svrha panel diskusije je bila jačanje dijaloga i saradnje između civilnog sektora, državnih organa/institucija i građana, što je i jedan od ciljeva koji treba postići realizacijom ovog projekta.

Organizovanjem ovog panela nastavlja se pozitivna praksa podizanja svijesti mladih o principu cjeloživotnog učenja i mobilnosti promovisana kroz program Evropske unije, u okviru kojeg mladi u Crnoj Gori imaju priliku da se prijave i učestvuju. Gospođa Mubera Kurpejović, šefica Radne grupe za Poglavlje 26 i generalna direktorica Uprave za visoko obrazovanje u Ministarstvu prosvjete Crne Gore, govoreći o srednjoškolcima, navela je stipendije United World Collegea gdje stipendija ne zahtijeva dodatne troškove u smislu učešća u školarini. United World Colleges. Kurpejović je dodao da je stečena diploma međunarodno priznata i da pruža mogućnost daljeg usavršavanja na prestižnim fakultetima i drugim obrazovnim institucijama.

G-đa Nikolina Radulović, stručni saradnik Kancelarije za međunarodnu saradnju Rektorata Univerziteta Crne Gore, istakla je da je kroz brojne EU programe kao što su Tempus i Erasmus+ doprinijeli internacionalizaciji Univerziteta. Takođe je istakla da studenti trenutno imaju mogućnost da se prijave na 32 konkursa, u okviru kojih ima mjesta za 93 učenika i 107 mjesta za nastavno osoblje.

Ljiljana Gogić, saradnica iz nacionalne Erasmus+ kancelarije, rekla je da je studentima i nastavnom osoblju omogućeno da dio školovanja i usavršavanja provedu na nekom od stranih univerziteta, što je svakako podsticaj za dalje studiranje i rad. Ona je svoje izlaganje zaključila navodeći da svi pojedinci koji učestvuju u razmjeni postaju sve inovativniji i kreativniji, pronalazeći i rješavajući probleme sa kojima se naš sistem visokog obrazovanja suočava. Nakon prezentacije otvorena je diskusija u kojoj su mladi iskazali posebno interesovanje za zemlje obuhvaćene Erasmus+ programom, kao i detaljnije informacije o pogodnostima koje nudi ovaj program.

Posljednji događaj u okviru aktivnosti „Dijalog sa građanima: Pričajmo o činjenicama“ biće organizovan u opštini Bar i biće posvećen pregovaračkom poglavlju 29 – Carinska unija.

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial