Svjetski samit Partnerstva za otvorenu vlast

Svjetski samit Partnerstva za otvorenu vlast

Svjetski samit OGP održan je u Londonu od 31. oktobra do 1. novembra u sklopu britanskog kopredsjedavajućeg ove inicijative koja ima za cilj jačanje uloge javnosti u kreiranju javnih politika, borbi protiv korupcije i afirmaciji. korišćenje novih tehnologija. Samit je okupio više od 1.000 predstavnika državnih institucija i civilnog društva iz zemalja članica OGP-a.

Na samitu je, između ostalog, ocijenjeno da je uloga predstavnika civilnog društva ključna za jačanje saradnje između vlasti i građana, ali da se mora osigurati da reforme budu usmjerene na veću odgovornost vlasti i jačanje socijalne pravde, a ne samo na osiguranje ekonomskog rasta. . i poboljšanje kvaliteta javnih usluga. Više informacija o zaključcima samita možete preuzeti na sljedećim linkovima:

http://techpresident.com/news/wegov/24488/look-open-government-summit-after-peak-open

http://www.theguardian.com/global-development/poverty-matters/2013/nov/04/open-government-social-justice-david-cameron

http://blog.okfn.org/2013/11/05/open-government-should-be-about-accountability-and-social-justice-not-the-digital-economy/.

Na samitu je predstavljen i regionalni projekat Zagovaranje otvorene vlade koji ima za cilj podsticanje razvoja koncepta otvorene vlade i jačanje kapaciteta organizacija civilnog društva da utiču na uspostavljanje odgovorne i transparentne vlasti. Projekat implementira PASOS, u saradnji sa partnerima sa Zapadnog Balkana: Centrom za evroatlantske integracije iz Srbije, Centrom za istraživanje i javnu politiku iz Makedonije, Centrom za društvena istraživanja – Analitika iz BiH, Institutom za demokratiju i Posredovanje iz Albanije i Riinvest sa Kosova. Partneri za Crnu Goru su CEDEM i Centar za istraživanje i monitoring (CEMI).

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial