EDUKACIJA ZA SVE Konferencija

EDUKACIJA ZA SVE Konferencija

Predstavnici CEDEM-a, Marija Vuksanović i Elvis Beriša, učestvovali su na dvodnevnoj regionalnoj konferenciji posvećenoj obrazovanju Roma i Romkinja pod nazivom „EDUKACIJA ZA SVE“. Konferenciju su organizovali Ministarstvo za ljudska i manjinska prava Crne Gore i CARE International.

Konferencija je okupila 50 učesnika iz BiH, Srbije, Kosova, Makedonije i Crne Gore, s ciljem podsticanja i promocije uloge i učešća Roma i Romkinja u provođenju nacionalnih planova Dekade Roma u oblasti obrazovanja.

Naime, uprkos naporima uloženim u okviru Dekade inkluzije Roma i nacionalnih strategija za inkluziju Roma i Egipćana, dostupni podaci prezentovani na konferenciji ukazuju da 60% pripadnika ove zajednice nije obuhvaćeno obrazovanjem. Učenici romske i egipćanske nacionalnosti ostaju u obrazovnom sistemu u prosjeku 5,5 godina, za razliku od učenika iz opšte populacije sa prosjekom od 11 godina.

Regionalna konferencija je jedna od aktivnosti trogodišnjeg regionalnog projekta „Aktivna inkluzija i prava Romkinja na Zapadnom Balkanu“ koji implementira CARE International Balkans, u partnerstvu sa romskim ženskim nevladinim organizacijama iz regiona: Bolja budućnost, Tuzla ( Bosna i Hercegovina), Centar za romske inicijative. Nikšić (Crna Gora – PGF partner) i Romski ženski centar-Bibija, Beograd (Republika Srbija).

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial