Saopstenje za javnost o izvještaju CERD-a

Saopstenje za javnost o izvještaju CERD-a

Povodom objavljivanja Izvještaja Komiteta za eliminaciju rasne diskriminacije (CERD) o implementaciji Međunarodne konvencije o eliminaciji svih oblika rasne diskriminacije, CEDEM i Inicijativa mladih za ljudska prava (YIHR) – članovi GA, ističu da , stigmatizacija i diskriminacija.

Komitet je razmatrao drugi i treći izvještaj Crne Gore o primjeni ove konvencije na sjednici održanoj 06.05. februara i tom prilikom izrazio zabrinutost zbog teškog socio-ekonomskog položaja pripadnika ove zajednice i njihove izloženosti diskriminaciji. Za razmatranje ovog izvještaja, CEDEM i YIHR su pripremili i dostavili Odboru alternativni izvještaj o stanju u oblasti antidiskriminacije.

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial