Predstavnik CEDEM-a na predstavljanju regionalnog projekta BRPI

Predstavnik CEDEM-a na predstavljanju regionalnog projekta BRPI

Predstavnik CEDEM-a Elvis Berisha prisustvovao je dvodnevnom regionalnom okruglom stolu u Tirani 26-27. februara, gdje je OSCE/ODIHR predstavio regionalni izvještaj o legalizaciji stanova, poboljšanju stanovanja i socijalnom stanovanju Roma u regionu Zapadnog Balkana.

Okrugli sto je okupio više od 100 učesnika iz opština i nevladinih organizacija koji su se upoznali sa dobrim praksama legalizacije stanovanja, unapređenja naselja i socijalnog stanovanja Roma, kao i sa preporukama za njihovu implementaciju sadržanim u izveštaju.

Naime, i pored višegodišnjih aktivnosti u oblasti stanovanja, dostupni podaci prezentovani na okruglom stolu i regionalni izvještaj potvrđuju da su uslovi života Roma i Egipćana u Crnoj Gori ispod standarda. Bilo da se radi o stalnim stanovnicima, raseljenim ili interno raseljenim licima, gotovo polovina romskih i egipćanskih porodica živi u zajedničkim stambenim objektima, sličnim vojnim kasarnama. Na uslove života ovih porodica dodatno utiče i lokacija, odnosno blizina deponija, gde su česte poplave otpadnih voda, a kvalitet vazduha je loš. Porodice žive u etnički homogenim naseljima koja su bespravno izgrađena u predgrađima gradova.

Šef OEBS-a u Albaniji, ambasador Florian Raunig, rekao je da Romi i Egipćani, kao i svi ostali građani, imaju pravo na pristup socijalnom stanovanju i pravo na pristojne uslove života, dodajući da poboljšanje uslova života Roma ne treba posmatrati kao finansijski teret za državni budžet. , već kao ključna investicija zemlje koja je za dobrobit njenih građana.

Paul Rabe, jedan od autora regionalnog izvještaja, istakao je da je politička volja ključna za poboljšanje uslova života Roma.

BPRI je regionalni projekat koji finansira Evropska unija, uz podršku država članica OEBS-a, a sprovodi Kancelarija za demokratske institucije i ljudska prava (ODIHR).

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial