Realizovan seminar: Crna Gora u procesu evropskih i evroatlantskih integracija

Realizovan seminar: Crna Gora u procesu evropskih i evroatlantskih integracija

CEDEM, u saradnji sa njemačkim Konrad Adenauer Stiftung – KAS i Centrom za evropske studije – CES iz Brisela, u periodu 27-28. februara 2014. godine, u hotelu Bianca u Kolašinu, organizovan je seminar na temu: Crna Gora u procesu evropskih i evroatlantskih integracija. Seminar je organizovan za oko 30 studenata Fakulteta političkih nauka, Pravnog i Ekonomskog fakulteta u Podgorici.

Primarni cilj ovog seminara je podizanje svijesti i širenje znanja kod mladih ljudi – budućih javnih funkcionera u Crnoj Gori, o institucijama EU, pregovaračkom procesu, političkim i ekonomskim aspektima pristupanja EU, kao i ključnim izazovima kada je u pitanju proširenje EU. . Takođe, učesnici seminara su imali priliku da prošire svoja znanja o značaju evroatlantskih integracija, upoznaju se sa uporednim iskustvima zemalja regiona i kroz učešće u interaktivnoj debati razmijene informacije sa renomiranim stručnjacima iz ovih oblasti.

Seminar su otvorili Henri Bohnet, direktor KAS fondacije za Srbiju i Crnu Goru i mr Nenad Koprivica, izvršni direktor CEDEM-a, a predavači na seminaru bili su: mr Milivoje Jurišić, sekretar Pregovaračke grupe za pregovore o pristupanju Crne Gore EU iz Ministarstva vanjskih poslova i evropskih integracija, Barbara Rotovnik, savjetnica za vladavinu prava i evropske integracije u Delegaciji Evropske unije u Crnoj Gori, prof. dr Gordana Đurović, redovni profesor Ekonomskog fakulteta u Podgorici, Milena Radenković, koordinatorka NATO kontakt tačke za Crnu Goru u Ambasadi Republike Slovenije, kao i pukovnik dr Mehmedin Tahirović iz Ministarstva odbrane Crne Gore.

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial