Obim unutrašnjih mehanizama u borbi protiv korupcije u policiji u Crnoj Gori

Obim unutrašnjih mehanizama u borbi protiv korupcije u policiji u Crnoj Gori

Ovaj rad pokušava da odgovori na ključne izazove u oblasti unutrašnje kontrole policije u Crnoj Gori, sa posebnim osvrtom na antikorupcijske aktivnosti. Nakon sprovedenog istraživanja o odgovornosti policijskih službenika u oblasti korupcije u policiji, u decembru 2013. godine, odlučili smo da se više fokusiramo na ovaj zaseban segment kontrole rada policije, ali i čitav antikorupcijski institucionalni lanac.

Imajući u vidu da je zalaganje „rukovodećih kadrova“, prvenstveno ministra unutrašnjih poslova i njegovih najbližih saradnika, dovelo do napretka u ovoj oblasti, nastojaćemo da zainteresovanu javnost upoznamo sa perspektivom iz civilnog sektora o ključnim izazovima. i gorućih problema.

Prvo, rad će dati pregled postojećeg pravnog i institucionalnog okvira. Drugo, predstavićemo ključne podatke relevantne za interne mehanizme za period 2010-2013. i izazove sa kojima se ti mehanizmi suočavaju, kao i njihove međusobne veze. Treće, predstavićemo mere Vlade predviđene Akcionim planom za pregovaračko poglavlje 23. Pravosuđe i osnovna prava. Na kraju, ovaj rad sadrži preporuke upućene Vladi, odnosno Ministarstvu unutrašnjih poslova i Upravi policije.

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial