Usvojena “Lokalna studija stanovanja romske i egipćanske populacije u opštini HN”

Usvojena “Lokalna studija stanovanja romske i egipćanske populacije u opštini HN”

Danas je na sjednici Skupštine Opštine Herceg Novi usvojena Lokalna studija stanovanja romske i egipćanske populacije, koja je nastala kao proizvod projekta „Unaprjeđenje integracije Roma i Egipćana na lokalnom nivou“, koji su zajednički implementirali CEDEM, NVO Mladi Romi i Opština Herceg Novi, a finansijski podržala Fondacija za otvoreno društvo iz Budimpešte.

Prepoznajući značaj i ulogu lokalnih samouprava u sprovođenju socijalne politike, te značaj prikupljanja pravovremenih i kvalitetnih informacija za razvoj lokalnih politika inkluzije, partneri na ovom projektu pristupili su ispitivanju stambenih potreba romske i egipćanske populacije nastanjene na području ove opštine, sa ciljem prikupljanja validnih informacija za izradu lokalne studije stanovanja u ovoj oblasti.

Iako je stanovanja osnovna čovjekova potreba koja se već dugo u razvijenim zemljama ne podmiruje isključivo prema tržišnim zakonima ponude i potražnje, danas, u Opštini HN, ipak, 80,36% romskih i egipćanskih porodica živi u domaćinstvima koja raspolažu neadekvatnim stambenim prostorom. Šta to znači? Znači da njihove kuće nemaju izveden krov, nemaju sanitarni čvor, završnu fasadu ili izolaciju od hladnoće i vlage, imaju loše elektroinstalacije i manjak stambenog prostora. Sa druge strane, 19, 64% porodica iz romske i egipćanske zajednice živi u privremenom i krajnje nesigurnom smještaju, kakva je situacija sa porodicama koje žive u Meljinama, Šištetu i Bajkovini. Ovo su samo neki od ključnih nalaza istraživanja.

Lokalna studija stanovanja, koja je nastala kao glavni proizvod navedenog projekta, ima za cilj da pruži detaljan pregled stanja stanovanja romskog i egipćanskog stanovništva u ovoj opštini, te predloži preporuke, zasnovane na validnim i provjerljivim podacima sa terena. Studija je potkrijepljena stručnom analizom pravnog konsultanta i građevinskog inžinjera. Poseban dio studije čini izvještaj o istraživanju na terenu.

Istraživanje na terenu jeste elementarno polazište u kojem su utvrđeni postojeći problemi stanovanja u naseljima i u individualnim stambenim objektima, zatim socijalni, materijalni, obrazovni i stručni kapacitet stanovnika i stanovnica. Ovakvim, sveobuhvatnim pristupom moguće je, koristeći unutrašnje potencijale populacije, naći pravi način da se pomogne ovim porodicama. Potrebno je, naime, sagledati sve raspoložive zakonske mogućnosti i koristeći dobijene podatke iz terenskog istraživanja, sačiniti plan aktivnosti pomoći koje će voditi unaprjeđenju stanovanja romske i egipćanske populacije na način da se oni povežu sa širom društvenom zajednicom i tako izbjegne socijalna i prostorna isključenost, a pri tome očuva i podstiče razvoj specifičog etničkog kulturnog kapaciteta i obilježja ove manjine.

Na kraju, posebnu zahvalnost za izradu studije dugujemo članovima multisektorske radne grupe koja je bila zadužena za obilazak definisanih naselja i anketiranje članova romskih i egipćanskih porodica u tim naseljima, prije svega: g. Mehmetu Berišig. Jovanu Subotićug. Vladmiru Boškoviću, gđi Slađani Vučićević, a zatim i gđi Branki Božovićgđi Leli Stevović i g. Đuru Čeprnjiću, koji su svojim znanjem, iskustvom i požrtvovanošću doprinijeli izradi ove kvalitetne i sveobuhvatne analize.

Studiju možete preuzeti OVDJE.

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial