Održana treća sjednica “Ženskog parlamenta”.

Održana treća sjednica “Ženskog parlamenta”.

Potpredsjednik Skupštine Crne Gore Željko Šturanović otvorio je danas treću sjednicu “Ženskog parlamenta”, na kojoj su članice Vlade Crne Gore odgovarale na pitanja učesnika, predstavnica ženskih grupa parlamentarnih partija i civilnog društva.


Potpredsjednik Skupštine Crne Gore Željko Šturanović je, otvarajući sjednicu Ženskog parlamenta, istakao da Crna Gora, opredjeljujući se za put evropskih i evroatlantskih integracija, kao okvira za sveukupni demokratski i ekonomski razvoj zemlje, preduzima neophodne mjere za postizanje ravnopravnosti između žena i muškaraca. i time ostvario politički, ekonomski, društveni i kulturni razvoj.

Predsjednica Odbora za ravnopravnost polova Nada Drobnjak je u uvodnom izlaganju rekla, između ostalog, da je u Crnoj Gori u proteklom periodu urađeno mnogo na zaokruživanju zakonodavnog okvira koji garantuje jednake šanse i mogućnosti za oba pola. Međutim, u praksi se i dalje susrećemo sa tradicionalnim shvatanjem položaja i uloge žene u porodici i društvu. Ona je ocenila da su u godinama iza nas sprovedene značajne aktivnosti u oblasti borbe protiv nasilja nad ženama, jačanja učešća žena u javnom i političkom životu, jačanja mehanizama na lokalnom nivou, podsticanja ženskog preduzetništva, pokretanja aktivnosti na unapređenju položaja žena. seoske žene. žena iz romske i egipćanske populacije, kao i jačanje učešća muškaraca u porodičnim obavezama, zaključujući da se mora dosta poraditi na adekvatnoj primjeni usvojenih pravnih oblika.

Predstavnice Vlade Crne Gore odgovorile su na 22 pitanja predstavnica ženskih grupa parlamentarnih partija, kao i predstavnica civilnog društva.

„Ženski parlament“ organizovao je Odbor za rodnu ravnopravnost, povodom 8. marta, Međunarodnog dana žena, sa ciljem promocije ženskih ljudskih prava u Crnoj Gori. Sjednici su prisustvovali predstavnici diplomatskog kora, međunarodnih organizacija i lokalne samouprave. Prije početka sjednice predsjednica Odbora za ravnopravnost polova Nada Drobnjak otvorila je izložbu ličnih radova djece sa smetnjama u intelektualnom razvoju „Put ljubavi“.

Predstavnica CEDEM-a Jenita Brčvak prisustvovala je trećoj sjednici Ženskog parlamenta.

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial