Osnovna studija o stepenu integracije i angažmana novih članica EU u procesu kreiranja politika na nivou EU

Osnovna studija o stepenu integracije i angažmana novih članica EU u procesu kreiranja politika na nivou EU

U okviru projekta PASOS Proširenje i građanstvo – pogled u budućnost, Centar za javnu politiku PROVIDUS, Letonija (autor Iveta Kažoka, viši politički analitičar) izradio je Osnovnu studiju o stepenu integracije i angažmana novih članica EU u politici EU- izradu.

Studija pokazuje da su nove članice EU optimističnije od EU, dok su stare članice više angažovane u pogledu dešavanja u EU. Studija takođe pokazuje da građani Bugarske i Poljske smatraju da su imali najviše koristi od pristupanja ovih zemalja članstvu u EU, dok se predstavnici novih članica smatraju aktivnijim, sa više entuzijazma i jasnijom perspektivom. Opsežnija, dublja komparativna studija biće sprovedena do 30. marta 2014. godine.

CEDEM projekat sprovodi kao jedna od partnerskih organizacija, zajedno sa Institutom za javne poslove iz Poljske, Centrom za javnu politiku PROVIDUS iz Letonije, Evropskim institutom iz Bugarske i Centrom za evroatlantske studije iz Beograda. PASOS iz Češke je glavni koordinator projekta koji se realizuje uz podršku Evropske komisije, kroz program “Evropa za građane”.

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial