Organizovan je seminar za mlade kadrove u pravosuđu

Organizovan je seminar za mlade kadrove u pravosuđu

Centar za demokratiju i ljudska prava (CEDEM) podržavaju njemačka fondacija Konrad Adenauer i Ambasada SAD u Podgorici u periodu 17/19. februara 2015. godine u Bečićima je organizovan seminar za mlade u pravosuđu pod nazivom Evropska konvencija o ljudskim pravima i krivičnom postupku.

Ovaj seminar je dio višegodišnjeg projekta koji je razvijen u saradnji sa Centrom za ljudska prava Pravnog fakulteta u Podgorici, s ciljem pružanja dodatnih znanja i informacija o primjeni domaćeg zakonodavstva pripravnicima i stručnim saradnicima u sudovima, tužilaštva i advokatske firme. i standardima Evropske konvencije o ljudskim pravima. Ovogodišnja obuka bila je fokusirana na krivični postupak i praksu Evropskog suda za ljudska prava kada je u pitanju pravo na pravično suđenje. Posebna pažnja posvećena je praktičnom, interaktivnom radu sa ciljem da oko 30 polaznika obuke stekne primenljiva i praktična znanja iz ove oblasti. Seminar su otvorili Nenad Koprivica, izvršni direktor CEDEM-a, Norbert Beckmann-Dierkes iz Fondacije Konrad Adenauer i gospodin Eric Larson, stalni pravni savjetnik u Ambasadi SAD-a, dok su predavači bili: Zoran Pažin, Zastupnik Crne Gore Gore pred Evropskim sudom za ljudska prava; Svetlana Rajković, generalni direktor Uprave za međunarodno-pravnu saradnju i evropske integracije, Ministarstvo pravde; Veljko Rutović, zamjenik višeg državnog tužioca; Zoran Radović, predsjednik Osnovnog suda u Podgorici; doc.dr Miloš Vukčević, generalni direktor Uprave za bezbjednosnu zaštitu i nadzor MUP-a i doc. dr Vesna Ratković, profesor na Pravnom fakultetu Univerziteta Mediteran.

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial