Prezentacija Priručnika o trgovini ljudima

Prezentacija Priručnika o trgovini ljudima

CEDEM je u partnerstvu sa Ženskim lobijem Crne Gore pripremio Priručnik o trgovini ljudima za zaposlene u socijalnim službama i službama za provođenje zakona. Priručnik je pripremljen u okviru projekta Podrška žrtvama trgovine ljudima, dečjeg prosjačenja i prinudnih brakova, podržanog od strane Ambasade Kanade u Beogradu, u okviru CIDA fonda.

Priručnik ima za cilj da socijalnim radnicima i kreatorima socijalne politike pruži najvažnije informacije o fazama trgovine ljudima, regrutovanju i transportu žrtava, oblicima eksploatacije žrtava, identifikaciji žrtava sa fokusom na djecu žrtve trgovine ljudima, te ih upozna sa pravni okvir. oblasti borbe protiv trgovine ljudima. Priručnik mogu koristiti građani koji žele da se informišu o fenomenu trgovine ljudima i načinima borbe protiv nje.

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial