Organizovan je seminar za mlade kadrove u pravosuđu

Organizovan je seminar za mlade kadrove u pravosuđu

Centar za demokratiju i ljudska prava (CEDEM) podržavaju njemačka fondacija Konrad Adenauer i Ambasada SAD u Podgorici od 20-22. oktobra 2014. godine u Bečićima organizovan seminar za mlade u pravosuđu pod nazivom Evropska konvencija o ljudskim pravima i krivičnom postupku.

Ovaj seminar je dio višegodišnjeg projekta koji je razvijen u saradnji sa Centrom za ljudska prava Pravnog fakulteta u Podgorici, sa ciljem obezbjeđivanja pripravnika i stručnih saradnika u sudovima, tužilaštvima i advokatskim kancelarijama, kao i advokaturi. studenti, sa dodatnim znanjem i informacijama o nacionalnom zakonodavstvu. i standardima Evropske konvencije o ljudskim pravima. Ovogodišnja obuka bila je fokusirana na krivični postupak i praksu Evropskog suda za ljudska prava kada je u pitanju pravo na slobodu i sigurnost ličnosti. Posebna pažnja posvećena je praktičnom, interaktivnom radu sa ciljem da oko 30 polaznika obuke stekne primenljiva i praktična znanja iz ove oblasti. Seminar su otvorili Nenad Koprivica, izvršni direktor CEDEM-a i Sanija Šljivančanin iz Fondacije Konrad Adenauer, dok su predavači bili: Zoran Pažin, zastupnik Crne Gore pred Evropskim sudom za ljudska prava; Eric Larson, stalni pravni savjetnik u Ambasadi SAD, Podgorica; Veljko Rutović, viši državni tužilac; Zoran Radović, predsjednik Osnovnog suda u Podgorici i Siniša Bjeković, član Vladine radne grupe za pregovore u okviru poglavlja 24.

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial