Konferencija za novinare povodom predstavljanja Alternativnog izvještaja

Konferencija za novinare povodom predstavljanja Alternativnog izvještaja

Akcija za ljudska prava predstavila je danas alternativni izvještaj koji je 14 crnogorskih nevladinih organizacija dostavilo Komitetu Ujedinjenih nacija za ekonomska, socijalna i kulturna prava. Izveštaj govori o tome kako država sprovodi Međunarodni pakt o ekonomskim, socijalnim i kulturnim pravima, uoči predstojeće debate o Vladinom izveštaju pred Komitetom UN za ekonomska, socijalna i kulturna prava sledećeg meseca u Ženevi.

HRA, CEDEM, CGO, CEMI, Centar za prava djeteta, Centar za prava žena, Crnogorski ženski lobi, Građanski savez, MANS, Prima, Prvo udruženje roditelja djece i omladine sa posebnim potrebama, Sigurna ženska kuća, UMHCG i USSCG. U prezentaciji izvještaja su učestvovali: Mirjana Radović, HRA; Marija Vuksanović, CEDEM; Vanja Ćalović, MANS; Milan Radović, GA i Savo Knežević, Prvo udruženje roditelja dece i omladine sa posebnim potrebama.

Prijevod sažetka izvještaja možete preuzeti na: http://www.hraction.org/wp-content/uploads/Sa%C5%BEetak.pdf

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial