Održana je treća obuka za zaposlene u Instituciji ombudsmana

Održana je treća obuka za zaposlene u Instituciji ombudsmana

CEDEM je po treći put organizovao obuku za zaposlene u Instituciji ombudsmana, u okviru projekta „Jačanje institucionalnih kapaciteta za nadzor sektora bezbjednosti“, koji se realizuje uz finansijsku podršku Ambasade SR Njemačke u Crnoj Gori.

Profesor Univerziteta Mendel, Fakulteta za regionalni razvoj i međunarodne studije u Brnu, Vladimir Đorđević, održao je predavanja na temu: 1) Nadležnosti Institucije ombudsmana Češke Republike, 2) Praktični primeri ove institucije u pogledu policijske kontrole i 3) Evropeizacija bezbednosnih struktura Češke Republike.

Sa druge strane, g. Petar Stojanović, sudija Vrhovnog suda, dao je analizu prava okrivljenog na prisustvo u krivičnom postupku i pravnih posledica povrede ovog prava.

Edukaciju je zaključila Desanka Lopičić, sudija Ustavnog suda, čija je tema bila primjena članova 6. i 13. Evropske konvencije o ljudskim pravima, sa posebnim osvrtom na praktične primjere i presude.

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial