Konstruktivan dijalog predstavnika pravosudnog sistema i medija u Nikšiću

Konstruktivan dijalog predstavnika pravosudnog sistema i medija u Nikšiću

Centar za demokratiju i ljudska prava, u saradnji sa TV PRVA, održao je treći radni sastanak u okviru projekta „Jačanje uloge medija u unapređenju krivičnog pravosuđa u Crnoj Gori“.

Smatrajući da saradnja predstavnika pravosudnog sistema na lokalnom nivou, s jedne strane i medija, civilnog društva i aktivnih građana, s druge strane može dovesti do sinergije njihovih potencijala koja bi rezultirala kvalitetnim izvještavanjem o krivičnom pravosuđu. i adekvatno informisanje javnosti Nikšića. sastanak, 18. aprila 2018. godine, u hotelu Onogošt, u Nikšiću.

Svrha radnih sastanaka je podsticanje dijaloga između ovih aktera, posebno o korišćenju Zakona o slobodnom pristupu informacijama u cilju poboljšanja kvaliteta i kredibiliteta medijskog praćenja krivičnopravnih predmeta, uz stvaranje imidža pravosudnih organa kao otvoreni i voljni akteri da sarađuju sa medijima i organizacijama civilnog društva.

Radnom sastanku su prisustvovali Stevo Šekarić, načelnik Osnovnog državnog tužilaštva u Nikšiću i Svetlana Lalović, PR Osnovnog suda u Nikšiću. Ispred medija su bili prisutni predstavnici RTV Nikšić, dnevnog lista DAN, nezavisnog dnevnika Vijesti, agencije Mina, Dnevnih novina, Crnogorskog radija i lista Pobjeda.

Sastanak je protekao u veoma konstruktivnoj razmjeni mišljenja. Predstavnici pravosudnih institucija predstavili su postojeće prakse i instrumente komunikacije sa medijima, dok je u medijima bilo riječi o saradnji sa ovim institucijama. Konstatovano je da je saradnja PR Tužilaštva i medija na visokom nivou i da je gospodin Šekarić uvijek dostupan medijima, kako bi što bolje izvještavao medije o krivičnom pravosuđu. S druge strane, uspostavljen je kontakt između PR-a Osnovnog suda u Nikšiću i predstavnika medija.

Ocijenjeno je da je potrebno raditi na obostranom povjerenju, što bi rezultiralo unapređenjem saradnje, ali i da je saradnja značajno unaprijeđena donošenjem nove zakonske regulative 2015. godine. Imajući u vidu rok za davanje povratnih informacija od pravosudnih institucija, odnosno tri dana, predstavnici medija su predložili skraćivanje tog roka, ukoliko se radi o veoma aktuelnom događaju koji je pod lupom javnosti. Jedan broj novinara je naveo da se ubuduće izbjegava selektivnost u izbjegavanju informacija i da svaki medij dobija identične informacije o određenom događaju, što bi rezultiralo smanjenjem špekulacija novinara. Takođe, predstavnici pravosudnog sistema su istakli značaj poznavanja terminologije, ali i nadležnosti pojedinih organa, posebno imajući u vidu događaje o kojima novinari obaveštavaju sa lica mesta.

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial