Održana je fokus grupa sa predstavnicima Ombudsmana

Održana je fokus grupa sa predstavnicima Ombudsmana


Predstavnici Centra za demokratiju i ljudska prava – CEDEM održali su fokus grupu sa zaposlenima u Instituciji ombudsmana, au okviru projekta „Jačanje institucionalnih kapaciteta Ombudsmana za nadzor sektora bezbjednosti“ mapirali ključne prepreke i probleme u uspješnom nadzoru sektora sigurnosti. institucije.


Fokus grupi su prisustvovali zamjenici Zaštitnika ljudskih prava i sloboda, savjetnici i službenici Generalnog i Odjeljenja za zaštitu od diskriminacije.


Projekat je kreiran s ciljem doprinosa jačanju vladavine prava i ljudskih prava u sektoru bezbjednosti, sa posebnim naglaskom na jačanju institucionalnih kapaciteta Ombudsmana u nadzoru nad sektorom bezbjednosti. Projekat se realizuje u saradnji sa Institucijom ombudsmana, uz podršku Ambasade SR Njemačke u Crnoj Gori.

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial