Održana obuka “Uloga novinara u krivičnim predmetima i izvještavanje o pravosudnim organima”.

Održana obuka “Uloga novinara u krivičnim predmetima i izvještavanje o pravosudnim organima”.

Centar za demokratiju i ljudska prava – CEDEM, u saradnji sa TV PRVA, organizovao je od 6. do 7. decembra u hotelu PREMIER u Podgorici trening “Uloga novinara u krivičnim predmetima i izvještavanje o pravosudnim organima”.

Obuka je bila namijenjena predstavnicima medija i civilnog sektora, koji su prepoznali njen značaj i odazvali se u značajnom broju.

Obuka je dio projekta „Jačanje uloge medija u unapređenju krivičnog pravosuđa u Crnoj Gori“ koji se finansira kroz Program profesionalizacije medija Evropske unije. Cilj projekta je jačanje kapaciteta medija u Crnoj Gori za izvještavanje o krivičnom pravosuđu, povećanjem kvaliteta i kredibiliteta istraživačkog novinarstva u skladu sa standardima Evropske unije i Savjeta Evrope, kao i Kodeksom novinara Crne Gore.

Predavač Elina Makri predstavila je najvažnije krivične slučajeve u EU i ulogu novinara u njima, s posebnim naglaskom na izvještavanje.

Tokom prvog dana, novinari su analizirali ulogu novinara i predstavnika pravosudnih organa poput državnog tužioca, PR pravosudnih institucija i dr., kao i značajne primjere novinarske prakse krivičnog pravosuđa, s akcentom na nagrađivano novinarstvo.

Imajući u vidu današnje novinarstvo, poseban fokus je bio na pisanju tekstova uz izbjegavanje senzacionalizma i zadržavanje toka činjenica i pouzdanih izvora informacija. Takođe se razgovaralo o tome koliko novinari treba da vode računa o zakonskom okviru kada izvještavaju o krivičnim predmetima i pravosuđu.

Pregled zakona o pristupu besplatnim informacijama i zakona o dostupnim javnim podacima bio je fokus drugog dana obuke. Tokom drugog dana obuke polaznici su počeli da rade na pričama o krivičnim predmetima od interesa za crnogorsku javnost. uz asistenciju predavača, a biće objavljeni u elektronskim i pisanim medijima do kraja marta 2018. godine.

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial