Trodnevni seminar “Svi za zabranu diskriminacije OSI”

Trodnevni seminar “Svi za zabranu diskriminacije OSI”

Centar za demokraciju i ljudska prava (CEDEM) proveo je trodnevni seminar pod nazivom “Svi za zabranu diskriminacije OSI” s ciljem okupljanja relevantnih sudionika, predstavnika medija, nevladinih organizacija, Uprave za inspekcijske poslove, ministarstava i centara za Socijalni rad za raspravu o izazovima, postignućima, preprekama, ali i budućim perspektivama zaštite od diskriminacije osoba s invaliditetom (OSI). Seminar je realiziran u sklopu projekta „Zajedno za inkluziju osoba s invaliditetom“ koji je podržalo Ministarstvo pravosuđa, ljudskih i manjinskih prava.

Osim toga, na trodnevnom seminaru prikazan je promotivni film o kazališnim interaktivnim radionicama i pravima osoba s invaliditetom, koji su realizirani u srednjim školama u Kolašinu, Bijelom Polju i Mojkovcu, u suradnji s ATAK-om. Sudionici su se također upoznali s publikacijama pod nazivom „Vodič kroz članak 14. Europske konvencije o ljudskim pravima s posebnim osvrtom na diskriminaciju osoba s invaliditetom“ i „Smjernice za medijsko izvještavanje o osobama s invaliditetom u Crnoj Gori“. Promotivni film i publikacije produkti su prethodnog projekta CEDEM-a pod nazivom “Multisektorski pristup zaštiti prava i temeljnih sloboda osoba s invaliditetom”, koji je podržalo Ministarstvo za ljudska i manjinska prava (2019.-2020.).

Osim toga, na trodnevnom seminaru prikazan je promotivni film o kazališnim interaktivnim radionicama i pravima osoba s invaliditetom, koji su realizirani u srednjim školama u Kolašinu, Bijelom Polju i Mojkovcu, u suradnji s ATAK-om. Sudionici su se također upoznali s publikacijama pod nazivom „Vodič kroz članak 14. Europske konvencije o ljudskim pravima s posebnim osvrtom na diskriminaciju osoba s invaliditetom“ i „Smjernice za medijsko izvještavanje o osobama s invaliditetom u Crnoj Gori“. Promotivni film i publikacije produkti su prethodnog projekta CEDEM-a pod nazivom “Multisektorski pristup zaštiti prava i temeljnih sloboda osoba s invaliditetom”, koji je podržalo Ministarstvo za ljudska i manjinska prava (2019.-2020.).

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial