Objavljeno sedam istraživačkih priča u okviru projekta “Unapređenje praksi lokalnih medija u borbi protiv korupcije i organizovanog kriminala”

Objavljeno sedam istraživačkih priča u okviru projekta “Unapređenje praksi lokalnih medija u borbi protiv korupcije i organizovanog kriminala”

Prethodnih godinu dana, CEDEM je realizovao različiti spektar aktivnosti u okviru projekta “Unapređenje praksi lokalnih medija u borbi protiv korupcije i organizovanog kriminala” sa ciljem jačanja kapaciteta predstavnika lokalnih medija prilikom izvještavanja o slučajevima korupcije i organizovanog kriminala.

Projekat je realizovan u saradnji sa Mirjanom Jevtović iz mreže Insajder iz Srbije. Nakon održane obuke u novembru, uslijedio je vrlo intezivan tromjesečni period mentorstva, a kao rezultat ovog procesa nastalo je sedam istraživačkih priča.

Cijenimo da su sve teme, predložene od strane novinara i njihovih urednika, veoma važne za cjelokupno društvo i da su kao takve zainteresovale širu, ali i stručnu javnost lokalnih zajednica.

Priče su objavljene na sajtovima medija koje su uzele učešće na ovom projektu i to:

  • Radio Bar, portal barinfo.me – Tema “Analiza nepostupanja različitih aktera: Palmin surlaš ” – okolnosti nastanka problema, opis svih dešavanja i postupanja opština koje se graniče sa Barom, opis postupka koje su nadležne institucije trebale da preuzmu prema važećim propisima, odluke u vezi sa tim, identifikacija konkretnih nepostupanja po nalozima nadležnih. Priča je objavljena u pet djelova i dostupna je ovdje
  • Vijesti.me – Tema: “Bar na vodi” – Prikaz projekta koji je opština naručila i platila i koji nikada nije realizovan, uz predstavljanje svih oduke opštine u vezi tog projekta. Priča je dostupna ovdje
  • TV Teuta i portal teutatv.me – Tema “Solana” – Prikaz sadašnjeg stanja i hronološki prikaz od toga šta je Solana nekada bila, šta je sve prošla u procesu privatizacije i koje su odluke u vezi sa njom donijete do sada. Priča je dostupna ovdje.
  • RTV Pljevlja – Tema: “Neplaćanje doprinosa – slučaj Rudnik uglja” – Hronologija događaja, opis zakonskih okvira za naplatu lokalnih taksi deceniju ili još više unazad. Priča je objavljena u dva dijela i dostupna je na sledećem linku.  
  • Pljevaljski portal (www.pvnovine.com) – Tema “Zemljoradnička zadruga – Doganje” – Hronološki opis kroz medijsku arhivu i odluke države u vezi sa privatizacijom ili promjenom statusa zadruge, ko su vlasnici i kako je došlo do stanje da zemlja može da se otme od zadrugara. Priča je dostupna na sledećem linku, a objavljena je u tri dijela.
  • Radio Berane i portal radio Berana – “Problem maloljetničkih i ugovorenih romskih brakova” – ključni podaci o dosadašnjim zaključcima NVO i prikaz priče „iznutra“, a ne iz ugla već postojećih izveštaja NVO. Priča je objavljena u tri dijela, a dostupna na sledećem linku.
  • Radio Skala i portal radio Skale – Tema “Uništavanje morskog dobra” – Hronološki prikaz dosadašnjih dešavanja – medijska arhiva o dva slučaja u kojem je morsko dobro prešlo u privatnu imovinu. Priča je dostupna na sledećem linku.

Projekat je dijelom finansirala Ambasada SAD u Podgorici. Mišljenja, nalazi, zaključci ili preporuke koji su ovdje izneseni su stav autora i ne odražavaju nužno stav Stejt dipartmenta/Vlade SAD.

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial