preloader
Objavljeni rezultati istraživanja „Zapošljavanje Roma i Egipćana u Crnoj Gori“.

Objavljeni rezultati istraživanja „Zapošljavanje Roma i Egipćana u Crnoj Gori“.


CEDEM je dio projekta „Promocija i zaštita ljudskih prava Roma, Egipćana i drugih ranjivih grupa“ koji realizuje Help, u saradnji sa CEDEM-om, Fondom za obrazovanje Roma i Crvenim krstom Crne Gore, a uz podršku Evropske unije. , preko Delegacije EU u Crnoj Gori sprovela je istraživanje o stavovima predstavnika kompanija i socio-ekonomskom položaju RE populacije „Zapošljavanje Roma i Egipćana u Crnoj Gori“.