Konkurs za male grantove u oblasti vladavine prava

Konkurs za male grantove u oblasti vladavine prava

CeMI centar za praćenje i istraživanje

u partnerstvu sa Centrom za demokratiju i ljudska prava (CEDEM)

u okviru projekta „Reforma pravosuđa: Unapređenje kapaciteta organizacija civilnog društva u doprinosu očuvanju integriteta pravosuđa“, koji finansira Evropska unija, kroz program pretpristupne podrške (IPA),

konkurencija

za dodjelu malih grantova nevladinim organizacijama u cilju podrške dostizanju višeg nivoa demokratije i vladavine prava u Crnoj Gori, sa fokusom na reformu pravosuđa

Prijedlozi projekata u vrijednosti od 5.000,00 eura do 8.000,00 eura mogu se podnijeti najkasnije do 20. oktobra 2018. godine (23:59 sati). Ukupan budžet za raspodjelu sredstava iznosi 48.000,00 eura. Projekti će se realizovati u cilju podrške aktuelnoj reformi pravosuđa u Crnoj Gori kroz povećanje učešća civilnog sektora u praćenju suđenja i/ili procesu kreiranja politike, čime će se unaprijediti nivo profesionalizma i integriteta u pravosuđu.

Pravo učešća na ovom konkursu imaju nevladine organizacije registrovane u skladu sa Zakonom o nevladinim organizacijama koje ispunjavaju sledeće kriterijume:

  • da su registrovani kao udruženja građana najmanje godinu dana prije isteka roka za podnošenje prijedloga projekata na ovom konkursu;
  • da ima sjedište u Crnoj Gori;
  • da budu direktno odgovorni za pripremu i upravljanje projektom, sa partnerima (ako je to predviđeno projektom), a ne da budu posrednici;
  • da ima godišnji promet veći od 10.000 eura (u slučaju da je dio programa izgradnje kapaciteta).

Pravo učešća na ovom konkursu nemaju pojedinci, političke stranke, međunarodne i strane organizacije, državne institucije, vjerske zajednice. Također, korisnici koji su potpisali ugovore u okviru IPA CSF poziva za podnošenje prijedloga (EuropeAid / 135998 / DD / ACT / ME) nisu kvalifikovani aplikanti na ovaj poziv.

Za prijavu na konkurs potrebno je popuniti: Kandidati su dužni da dostave popunjen aplikacioni paket koji se sastoji od: aplikacionog formulara, prijedloga budžeta i matrice logičkog okvira. Prije popunjavanja ovih formulara pročitajte Vodič u kojem možete pronaći informacije o uslovima za prijavu i detaljan opis aktivnosti koje će biti podržane ovim konkursom. Sve informacije i formulari za prijavu mogu se pronaći na web stranicama NVO CeMI i partnerske NVO CEDEM: www.cemi.org.me, https://www.cedem.me/en/.

Projekat – Reforma pravosuđa: Unapređenje kapaciteta organizacija civilnog društva u doprinosu očuvanju integriteta pravosuđa

Broj ugovora 2017/388-367

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial