Objavljena publikacija “Regionalna pravosudna saradnja u krivičnim stvarima: Pregled komparativnih praksi na Zapadnom Balkanu”

Objavljena publikacija “Regionalna pravosudna saradnja u krivičnim stvarima: Pregled komparativnih praksi na Zapadnom Balkanu”

Na okruglom stolu „Regionalna pravosudna saradnja: dostignuća i buduće perspektive“, održanom u Podgorici 23. aprila, predstavljena je publikacija „Regionalna pravosudna saradnja u krivičnim stvarima: Pregled komparativnih praksi Zapadnog Balkana“, pripremljena u okviru projekta „Jačanje regionalnog Pravosudna saradnja kroz multisektorski pristup”, koji implementira CEDEM, a podržava Fondacija Konrad Adenauer kroz Program vladavine prava za Jugoistočnu Evropu.

Publikaciju, koja prikazuje nacionalne sisteme, međunarodne standarde i prakse pravosudne saradnje, pripremili su stručnjaci sa Zapadnog Balkana: Mandrit Kamoli, asistent na projektu, Nacionalni demokratski institut – NDI (Albanija), Adnan Kadribašić, pravni savjetnik, Lucid Linx (Bosna i Hercegovina). ), Leke Batalli, istraživač, Grupa za pravne i političke studije (Kosovo), Milorad Marković, nacionalni pravni savjetnik, IPA 2017 Borba protiv teškog kriminala na Zapadnom Balkanu (Crna Gora), Irena Zdravkova i Nazif Avdi, koordinator projekta, Udruženje mladih Makedonije Advokati – MYLA (Republika Severna Makedonija) i Milan Antonijević, izvršni direktor, Fondacija za otvoreno društvo (Srbija).

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial