Objavljena nova publikacija o saradnji civilnog sektora i državnih institucija i organa u procesu evropskih integracija na primjeru Crne Gore, Hrvatske i Srbije

Objavljena nova publikacija o saradnji civilnog sektora i državnih institucija i organa u procesu evropskih integracija na primjeru Crne Gore, Hrvatske i Srbije

Centar za demokratiju i ljudska prava (CEDEM) objavio je publikaciju Komparativna analiza iskustava saradnje civilnog sektora sa državnim institucijama i organima u procesu evropskih integracija Crne Gore, Hrvatske i Srbije, sa setom preporuka za unapređenje saradnje. i mehanizama dijaloga.

CEDEM je u okviru projekta Obrazovanje i dijalog sa EU, koji se realizuje uz finansijsku podršku Ministarstva državne uprave, u saradnji sa uglednim profesorima Univerziteta Crne Gore, Univerziteta u Zagrebu i Univerziteta u Beogradu, izvršio komparativnu analizu civilnog društva i državnih institucija u procesu evropskih integracija, s ciljem unapređenja sinergije, međusektorske saradnje i dijaloga između civilnog sektora i državnih institucija i tijela, ali i razvoja novih modela konsultacija i saradnje u pojedinim oblastima.

Publikacija predstavlja analizu institucionalnog, zakonodavnog i društvenog okvira saradnje između tri zemlje i civilnog sektora, koja sadrži smjernice za povećanje demokratskog kapaciteta institucija, odnosno demokratizacije društva u cjelini.

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial