Objavljena je meta-analiza sadržaja dokumenata koji se tiču manjinskih naroda i diskriminacije

Objavljena je meta-analiza sadržaja dokumenata koji se tiču manjinskih naroda i diskriminacije

Prema Ustavu, Crna Gora je građanska, ekološka država socijalne pravde čije društvo sačinjavaju različite etničke grupe, koje karakterišu različite kulture, kao i različite svakodnevne navike, umjetničko naslijeđe i naučno-obrazovna dostignuća; društvo u kojem nijedna etnička grupa ne čini većinu stanovništva; društvo koje, uprkos turbulentnoj prošlosti i svim faktorima koji su se desili u novije vreme, kao i svim razlikama koje postoje među etničkim grupama, i dalje karakteriše opšta klima međunacionalne tolerancije. U normativno-političkom smislu, Crna Gora je jedna od onih zemalja koje ulažu napore da stvore kvalitetan normativno-pravni okvir za sprovođenje politike multikulturalizma.

Cilj ovog izvještaja je da predstavi ključne narative u dokumentima objavljenim u Crnoj Gori koji se bave pitanjima nacionalnih manjina i diskriminacije. Metaanaliza je dostupna ovdje.

Izvještaj je pripremljen u okviru projekta „Jačanje sistema za društvo jednakih prava“ koji Centar za demokratiju i ljudska prava – CEDEM realizuje uz podršku Ministarstva za ljudska i manjinska prava.

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial