Objavljena komparativna analiza institucija ombudsmana u odabranim zemljama

Objavljena komparativna analiza institucija ombudsmana u odabranim zemljama

Nadzor bezbjednosnih i odbrambenih institucija ili, u užem smislu, rada službi bezbjednosti je veoma važan segment svakog društva i od velikog je značaja za proces demokratizacije, te se stoga posebna pažnja poklanja mehanizmima njihove kontrole. Kada je u pitanju kontrola koju vrše nezavisne institucije, dominantno mjesto svakako pripada

Zaštitniku ljudskih prava i sloboda.

S obzirom na činjenicu da je ova institucija neizostavan dio svakog demokratskog društva, logična je potreba za stalnim jačanjem njenih unutrašnjih kapaciteta. To je razlog zašto je cijeli projekat „Jačanje institucionalnih kapaciteta Ombudsmana za nadzor sektora bezbjednosti“ usmjeren na mapiranje i dugoročno rješavanje manjka kadrova u nadzoru sektora sigurnosti, u smislu ljudskih prava i sloboda, te praćenju rad institucija na terenu. sigurnost i odbranu.

S tim u vezi, projektom je predviđeno prevazilaženje nedostataka, a u vezi sa informisanjem zaposlenih o funkcionisanju institucija ombudsmana iz zemalja članica EU koje mogu poslužiti kao primjer dobre prakse, kroz sveobuhvatnu, uporednu analizu na ovu temu. Komparativna analiza institucija ombudsmana u odabranim zemljama: nadležnosti,

Primjeri i preporuke daju pregled dobrih praksi u funkcionisanju Institucije ombudsmana u Češkoj, Sloveniji i Austriji.

Projekat „Jačanje institucionalnih kapaciteta Ombudsmana za nadzor sektora bezbjednosti“ finansira Ambasada SR Njemačke u Crnoj Gori, a krajnji korisnik i glavni partner je Zaštitnik ljudskih prava i sloboda Crne Gore.

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial