Novi konkurs za male grantove u oblasti vladavine prava

Novi konkurs za male grantove u oblasti vladavine prava

CeMI centar za praćenje i istraživanje

u partnerstvu sa Centrom za demokratiju i ljudska prava (CEDEM)

u okviru projekta „Reforma pravosuđa: Unaprjeđivanje u okviru projekta „Reforma pravosuđa: Unapređenje kapaciteta organizacija civilnog društva u doprinosu očuvanju integriteta pravosuđa“, koji finansira Evropska unija, kroz program pretpristupne podrške (IPA) ),organizacija civilnog društva u doprinosu očuvanju integriteta pravosuđa”, koji je finansiran od strane Evropske unije, kroz program pretpristupne podrške (IPA), raspisuju

KONKURENCIJA

za dodjelu malih grantova organizacijama civilnog društva u cilju podrške dostizanju višeg nivoa demokratije i vladavine prava u Crnoj Gori, sa fokusom na reformu pravosuđa.

Prijedlozi projekata u vrijednosti od 5.000,00 eura do 8.000,00 eura mogu se podnijeti najkasnije do 30. marta 2019. godine (23:59 sati). Ukupan budžet za raspodjelu sredstava iznosi 32.128,00 eura. Projekti će se realizovati u cilju podrške aktuelnoj reformi pravosuđa u Crnoj Gori kroz povećanje učešća civilnog sektora u praćenju suđenja i/ili procesu kreiranja politike, čime će se unaprijediti nivo profesionalizma i integriteta u pravosuđu.

Pravo učešća na ovom konkursu imaju organizacije civilnog društva koje ispunjavaju sledeće kriterijume:

  • da su registrovani kao udruženja građana najmanje godinu dana prije isteka roka za podnošenje prijedloga projekata na ovom konkursu;
  • da ima sjedište u Crnoj Gori;
  • da budu direktno odgovorni za pripremu i upravljanje projektom, sa partnerima (ako je to predviđeno projektom), a ne da budu posrednici;
  • da u prethodnoj godini imaju godišnji promet veći od 10.000 EUR (u slučaju dijela programa izgradnje kapaciteta). Ako postoji partner(i) u projektu, godišnji promet svih organizacija koje učestvuju u projektu mora biti kumulativno veći od 10.000 EUR.

Pravo učešća na ovom konkursu nemaju pojedinci, političke stranke, međunarodne i strane organizacije, državne institucije, vjerske zajednice. Također, korisnici koji su dva ili više puta potpisali IPA CSF ugovore za prijedloge projekata (EuropeAid / 135998 / DD / ACT / ME) nisu kvalifikovani aplikanti za ovaj poziv.

Kandidati su dužni da dostave popunjen aplikacioni paket koji se sastoji od: aplikacionog obrasca, prijedloga budžeta i matrice logičkog okvira. Prije popunjavanja ovih formulara pročitajte Vodič u kojem možete pronaći informacije o uslovima za prijavu i detaljan opis aktivnosti koje će biti podržane ovim konkursom. Sve informacije i formulari za prijavu mogu se pronaći na web stranicama NVO CeMI i partnerske NVO CEDEM: www.cemi.org.me, https://www.cedem.me/en/.

Projekat – “Reforma pravosuđa: Unapređenje kapaciteta organizacija civilnog društva u doprinosu očuvanju integriteta pravosuđa”

Broj ugovora 2017/388-367

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial