Održan Info dan o medijaciji

Održan Info dan o medijaciji

(Građani se informisali o  višestrukim benefitima medijacije. Šoping mol “Delta City”, Podgorica. Za više slika posjetiti našu Galeriju.)

CEDEM je organizovao prvi u nizu #InfoDan o alternativnim načinima rješavanja sporova, sa posebnim osvrtom na medijaciju, u okviru projekta „Podrška unapređenju transparentnosti i efikasnosti crnogorskog pravosuđa“ koji finansira Ministarstvo pravde.

Pored predstavnika CEDEM-a, građani su imali priliku da se dodatno informišu direktno od medijatora, gospodina Miodraga Novakovića i predstavnika Centra za medijaciju Crne Gore.

Programski menadžer CEDEM-a Ognjen Marković rekao je na današnjem predstavljanju projekta da je dosadašnja implementacija alternativnog rješavanja sporova dala određene rezultate, ali da zahtijeva stalni razvoj i praćenje implementacije, s obzirom da pravosudni organi ne koriste dovoljno alternativne načine rješavanja sporova i da javnost nije dovoljno upoznata sa prednostima ovog instituta.

O tome svjedoče rezultati ankete o medijaciji koju je CEDEM sproveo 2013. godine, a koja pokazuje da samo ¼ građana zna da se spor može riješiti medijacijom, bez pokretanja sudskog postupka. Ono na čemu će CEDEM raditi u narednih 12 mjeseci je i smanjenje broja predmeta u sudovima, što je jedan od strateških ciljeva u ovoj oblasti. “, zaključio je Marković.

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial