Konkurs za učenike škole “Mladi kao aktivni građani”

Konkurs za učenike škole “Mladi kao aktivni građani”

Centar za demokratiju i ljudska prava – CEDEM, uz finansijsku podršku Ministarstva sporta i omladine Crne Gore, realizuje projekat „Jačanje kompetencija mladih za učešće u procesu donošenja odluka“.

U okviru ovog projekta, vodeći računa o potrebama većeg uključivanja mladih u društvo i procesu donošenja odluka i politike za mlade, CEDEM organizuje školu „Mladi kao aktivni građani“ koja će se održati od 22. do 25. juna. 2020. u Hotelu Bianca u Kolašinu.

Škola ima za cilj podsticanje učešća mladih u procesu donošenja odluka u svim oblastima koje se odnose na njih, sa posebnim naglaskom na građansko, političko i ekonomsko učešće, a u saradnji sa stručnjacima iz oblasti odlučivanja, omladinske politike i omladinskog rada. . školski nastavni plan i program u skladu sa kojim je izrađen nacrt dnevnog reda, koji je sastavni dio ovog pozivnog pisma.

Škola se sastoji od 4 modula koji su osmišljeni tako da budu uvodno izlaganje predstavnika državnih institucija, organa ili organa u vezi sa temom modula, a zatim stručnjaci rade sa mladima kako bi im pružili potrebna znanja i vještine za korištenje mehanizama u određenom oblasti od značaja za život mladih ljudi.

Nakon Škole svi polaznici će dobiti radne zadatke koje je potrebno obaviti u svojim mjesnim zajednicama, a rezultati će biti predstavljeni na završnoj konferenciji projekta, uz uručenje potvrde o uspješnom pohađanju.

Konkurs je otvoren za sve zainteresovane:

  • mlade koji su učenici završnih razreda srednjih škola 
  • studente Univerziteta Crne Gore, Univerziteta Donja Gorica i Univerziteta Mediteran
  • predstavnike organizacija koji se bave mladima
  • mlade koji ne rade i nisu u sistemu obrazovanja ili obuke (NEET kategorija)

CEDEM pokriva troškove učestvovanja, kao i troškove smještaja, hrane i prevoza.

Za prijavu potrebno je da pošaljete kratko motivaciono pismo sa osnovnim ličnim podacima (u jednom dokumentu) na e-mail adresu: ivona.kaludjerovic@cedem.me najkasnije do 16.06.2020.godine do 12 časova sa naznakom „Prijava za školu – Mladi kao aktivni građani. Svi kandidati će dobiti e-mail obavještenje o ishodu selekcijskog procesa do 18.06.2020.

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial