Vodič za član 3. Evropske konvencije o ljudskim pravima – zabrana mučenja, nečovječnog ili ponižavajućeg postupanja ili kažnjavanja

Vodič za član 3. Evropske konvencije o ljudskim pravima – zabrana mučenja, nečovječnog ili ponižavajućeg postupanja ili kažnjavanja


Centar za demokratiju i ljudska prava (CEDEM) objavio je publikaciju „Vodič kroz član 3 Evropske konvencije o ljudskim pravima – zabrana torture, nečovječnog ili ponižavajućeg postupanja ili kažnjavanja“ za pravne praktičare u saradnji sa Valentinom Pavličić, narodnom poslanicom Crne Gore. pred Evropskim sudom za ljudska prava i Zdenkom Perovićem, zamjenikom Zaštitnika ljudskih prava i sloboda Crne Gore.

Publikacija je nastala u okviru projekta „Za zabranu torture i nečovječnog ponašanja – percepcijske norme u praksi crnogorskog pravnog poretka“ koji CEDEM realizuje uz podršku Ministarstva pravde.

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial