Drugi regionalni forum o vladavini prava u jugoistočnoj Evropi

Drugi regionalni forum o vladavini prava u jugoistočnoj Evropi

Predstavnica CEDEM-a Marija Vuksanović učestvovala je na drugom Regionalnom forumu o vladavini prava za jugoistočnu Evropu, održanom u Beogradu 6. i 7. marta u organizaciji AIRE centra iz Londona i ogranka međunarodne organizacije Civil Rights Defenders for the Western Balkans.

Forumu su prisustvovali najviši predstavnici pravosuđa u regionu, sudije Evropskog suda za ljudska prava (ECtHR), predstavnici država pred sudom, kao i advokati i aktivisti za ljudska prava. Fokus ovogodišnjeg Regionalnog foruma bila je implementacija člana 6. Evropske konvencije o ljudskim pravima, kroz praksu domaćih sudova i Suda u Strazburu.

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial