Izvještaj: Borba protiv trgovine ljudima u Crnoj Gori

Izvještaj: Borba protiv trgovine ljudima u Crnoj Gori

U okviru projekta Podrška žrtvama trgovine ljudima, dječijeg prosjačenja i prisilnih brakova, CEDEM i Ženski lobi Crne Gore pripremili su publikaciju Borba protiv trgovine ljudima u Crnoj Gori – mehanizmi zaštite, koordinacija, stavovi laičke i stručne javnosti.

Za potrebe publikacije analiziran je aktuelni normativni i institucionalni okvir za borbu protiv trgovine ljudima, izvještaji međunarodnih organizacija, kao i stavovi građana i stručnjaka koji se bave pružanjem zaštite žrtvama trgovine ljudima. Publikacija je pripremljena uz podršku Ambasade Kanade u Beogradu.

Izvještaj možete preuzeti ovdje.

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial