Konferencija za novinare: Podržimo žrtve trgovine ljudima, dječijeg prosjačenja i prisilnih brakova

Konferencija za novinare: Podržimo žrtve trgovine ljudima, dječijeg prosjačenja i prisilnih brakova

CEDEM i Crnogorski ženski lobi organizovali su konferenciju za novinare na kojoj su predstavljeni rezultati projekta Podržimo žrtve trgovine ljudima, dječijeg prosjačenja i prisilnih brakova koji finansira Ambasada Kanade u Beogradu.

Cilj projekta je jačanje kapaciteta predstavnika institucija za rad sa žrtvama trgovine ljudima. U okviru projekta realizovana su dva treninga za predstavnike institucija, pripremljen je Priručnik za zaposlene u socijalnim službama i službama za provođenje zakona, organizovane radionice za pripadnike marginalizovanih grupa sa posebnim fokusom na romske i egipćanske zajednice i održane fokus grupe sa predstavnicima potpisnika. Sporazum o saradnji u oblasti borbe protiv trgovine ljudima.

Saopštenje za javnost možete pronaći ovdje.

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial