CEDEM je postao član Međunarodne ESCR mreže

CEDEM je postao član Međunarodne ESCR mreže

CEDEM je stekao članstvo u Međunarodnoj mreži za ekonomska, socijalna i kulturna prava (ESCR-Net). Mreža djeluje kao platforma za solidarnost, međusobno učenje i zajednički rad na promociji i zaštiti ljudskih prava, posebno ekonomskih, društvenih i kulturnih.

Okuplja preko 200 članova u više od 70 zemalja širom svijeta, s ciljem promoviranja i osiguranja ekonomske i socijalne pravde. U proteklih osam godina, članovi mreže su radili na usvajanju, ratifikaciji i promociji Opcionog protokola uz Međunarodni pakt o ekonomskim, socijalnim i kulturnim pravima širom svijeta.

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial