Dijalog o partnerstvu za otvorenu vlast na zapadnom Balkanu, Tirana, 2015

Dijalog o partnerstvu za otvorenu vlast na zapadnom Balkanu, Tirana, 2015

Predstavnica CEDEM-a Marija Vuksanović učestvovala je na prvom regionalnom forumu posvećenom Partnerstvu za otvorenu vlast, održanom u Tirani 16.9. septembra, u organizaciji Instituta za demokratiju i medijaciju (IDM) i Ministarstva javne uprave i inovacija Republike Albanije.

Forum je organizovan u okviru projekta “Zagovaranje otvorenih vlada” koji sprovodi PASOS u saradnji sa partnerima sa Zapadnog Balkana, uz podršku Evropske komisije. Partnerstvo za otvorenu upravu je multilateralna inicijativa koja ima za cilj osiguranje veće transparentnosti vladinih politika, jačanje građanskog aktivizma i borbe protiv korupcije, kao i promoviranje upotrebe modernih tehnologija za jačanje dobrog upravljanja. Forum je okupio više od 200 učesnika iz regiona i EU, predstavnike institucija, civilnog društva, međunarodne zajednice i medija koji su učestvovali u panel diskusijama i radionicama.

Ovdje možete pročitati zaključke sa Foruma.

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial