Organizovan je seminar za mlade kadrove u pravosuđu

Organizovan je seminar za mlade kadrove u pravosuđu

Centar za demokratiju i ljudska prava (CEDEM) je uz podršku njemačke Fondacije Konrad Adenauer i Ambasade SAD u Podgorici 9-11. septembra 2015. godine organizovao seminar u Bečićima za mlade u pravosuđu pod nazivom Evropska konvencija o ljudskim pravima i krivični postupak.

Ovaj seminar je dio višegodišnjeg projekta koji ima za cilj da pripravnicima i stručnim saradnicima u sudovima, tužilaštvima i advokatskim kancelarijama, kao i studentima prava, pruži dodatna znanja i informacije o primjeni nacionalnog zakonodavstva i Evropske konvencije o ljudskim pravima. standardima. Ovogodišnja obuka bila je fokusirana na krivični postupak i praksu Evropskog suda za ljudska prava kada je u pitanju pravo na slobodu i sigurnost ličnosti. Posebna pažnja posvećena je praktičnom, interaktivnom radu sa ciljem da oko 30 polaznika obuke stekne primenljiva i praktična znanja iz ove oblasti. Seminar su otvorili Vesna Medenica, predsjednica Vrhovnog suda Crne Gore, Eric Larson, stalni pravni savjetnik Ambasade SAD u Podgorici, Nenad Koprivica, izvršni direktor CEDEM-a i Sanija Šljivančanin, predstavnica Konrad fondacija Adenauer, dok su predavači bili: Zoran Pažin, ministar pravde u Vladi Crne Gore i predstavnik Crne Gore pred Evropskim sudom za ljudska prava; Miraš Radović, sudija Vrhovnog suda Crne Gore, Veljko Rutović, specijalni tužilac; Zoran Radović, predsjednik Osnovnog suda u Podgorici i Slavoljub Carić, bivši zastupnik Srbije pred Evropskim sudom za ljudska prava.

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial