Studijska posjeta Holandiji

Studijska posjeta Holandiji

U okviru projekta Izgradnja kapaciteta za jačanje crnogorskog sistema upravljanja azilom i migracijama, 24-25. U septembru je organizovana studijska posjeta Holandiji s ciljem razmjene iskustava i dobrih praksi u oblasti upravljanja mješovitim migracijama i reformisanja strukture azila u Crnoj Gori u skladu sa standardima EU.

U ovoj posjeti u organizaciji Holandskog savjeta za izbjeglice učestvovalo je ukupno šest predstavnika vladinog i nevladinog sektora. Učesnici studijske posjete imali su priliku da prošire svoja znanja iz oblasti azilnih postupaka u Holandiji, kao i uloge različitih aktera u tom postupku, sa akcentom na nadležnosti Holandskog savjeta.

Projekat koji CEDEM sprovodi u saradnji sa Holandskim savetom za izbeglice finansira se kroz MATRA program Ambasade Holandije u Beogradu.

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial