CEDEM na konferenciji: Balkanska ruta i izbjeglička kriza

CEDEM na konferenciji: Balkanska ruta i izbjeglička kriza

Predstavnica CEDEM-a Marija Vuksanović učestvovala je na jednodnevnoj konferenciji „Balkanska ruta i izbeglička kriza“, koju organizuju Grupa 484 i Fondacija za otvoreno društvo, Srbija.

Konferencija je bila posvećena aktuelnim pitanjima vezanim za izbjegličku krizu u EU i regionu, posebno planovima i očekivanjima nacionalnih vlada i ulozi civilnog društva u rješavanju izbjegličkog pitanja. Pored toga, konferencija je imala za cilj da doprinese artikulaciji mogućih pravnih i političkih strategija u vezi sa upravljanjem mešovitim migracijama, koje će se u velikoj meri zasnivati ​​na poštovanju međunarodnih standarda humanitarnog i izbegličkog prava.

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial